上一页

ⓘ 基吉塔
基吉塔
                                     

ⓘ 基吉塔

基吉塔 (Torre Chigi)是意大利圣吉米尼亚诺 十四座历史悠久的塔楼之一,位于主教座堂广场。

塔,虽然不是很高,但这是小镇最美丽塔之一。 它是建立在1280,现在是Giachi Cilemmi家庭产业。