上一页

ⓘ 钻石宫
钻石宫
                                     

ⓘ 钻石宫

钻石宫 (Palazzo dei Diamanti)位于意大利北部城市费拉拉Corso Ercole I dEste 21号,为意大利最著名的宫殿之一,以及欧洲文艺复兴建筑中最具影响力的例子之一。